Drážďany 2.12.2019

Drážďany 2.12.2019 třídy 2.A a 2.B se svými třídními a vedením školy.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.