Přednáška o závislostech v Psychiatrické nemocnici Bohnice v Praze.

Škola Trivis SŠV a VOŠ Praha se účastnila přednášky v Psychiatrické nemocnici Bohnice Praha k závislostem. Přednáška měla výbornou úroveň.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.