Exkurze 3.A

Exkurze  Vazební věznici Ruzyně Praha

Oborou Hvězda – Praze 6

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.