MDŽ Trivis 2020

Pořádání MDŽ ve škole Trivis a poděkování všem ženám zaměstnaným na SŠV a VOŠ Trivis Praha. Vedení školy si velmi váží jejich úsilí a pracovního nasazení po celé období školního roku 2019 -2020, za což jim byla předána kytice růží. Děkuje vedení společnosti a vedení školy.

 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.