Memorandum o vzájemné spolupráci s WSBW

Memorandum o vzájemné spolupráci s Univerzitou vnitřní bezpečnosti v Lodži.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.