Mikuláš 5.12.2023

Když nás navštíví Mikuláš i se svou početnou družinou 🙂

 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA         ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.