Návštěva divadla Lucie Bílé

https://www.divadloluciebile.cz/

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.