Ohledání místa činu

Foto z praktické výuky Kriminalistiky ze dne 6.6.2022 , kde žáci pracovali ve skupině na ohledání místa činu, následně zpracují Protokol o ohledání místa činu, fotodokumentaci místa a kriminalistických stop.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.