Olympijské hry Tokio 2020

Mgr. Jiří Urbánek, vedoucí TV TRIVIS – mezinárodní rozhodčí

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.