Poděkování BRIDGE

Nakladatelství časopisu BRIDGE poděkovalo naší škole za spolupráci a
pan Jan Jásek předal dárek, který obsahoval reklamní materiály, CD a
výtisky časopisů s plakáty.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.