Poděkování za AED 21.1.2020

Velmi děkujeme za sponzorský dar od firmy Gold Banking s.r.o. – přístroj ZOLL AED PLUS. Vaší podpory si velmi vážíme.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.