Poděkování za sponzorský dar

Velmi děkujeme za sponzorský dar od firmy Gold Banking s.r.o.  za podporu naší školy a  předání počítačové techniky k využití pro výuku našich žáků. Vaší podpory si velmi vážíme.

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ Praha – Mgr. et Bc. Dalecký Jan