Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

 

 

 

 

Seminář z Poslanecké sněmovny 7. 11. 2022

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.