Přednáška JUDr. Svoboda Cyril, Ph.D

Škola Trivis SŠV a VOŠ Praha ve spolupráci s Vysokou školou CERVO Praha  uskutečnila přednášku, kterou vedl a přednášel JUDr. Svoboda Cyril, Ph.D s našimi studenty VOŠ.

Přednáška měla vysokou odbornou úroveň a studenti byli velmi spokojeni, což dokazovala vřelá diskuse po přednášce.

Děkujeme Vysoké škole CERVO a těšíme se na další spolupráci!

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA         ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.