Přejeme našemu řediteli k narozeninám všechno nejlepší!

Zaměstnanci TRIVIS – SŠV A VOŠ PK a KŘ Praha, s.r.o. blahopřejí srdečně svému výkonnému řediteli Janu Daleckému k jeho 70. narozeninám. 

Přejeme Vám krásné narozeniny naplněni pohodou, klidem, štěstím, vzájemným respektem a láskou. Na cestě rokem 2023 také přejeme hlavně pevné zdraví, nekončící úsměv a pohodu a množství úspěšných kroků v osobním i profesním životě.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.