Přes bariéry s Policií

Poděkování všem, kteří se zúčastnili dobročinné akce. 8.11. – 10.11. 2019 v ŠPS Sadská.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.