Projektový den 27. 9. 2021 TRIVIS Praha

Žáci čtvrtých ročníků ohledávali místo činu.

Dne 27. září 2021 proběhl v prostorách školy TRIVIS – SŠV A VOŠ PK a KŘ Praha, s.r.o., Hovorčovická 1281/11, Praha 8 Projektový den pro žáky 4. ročníků.

Pro žáky byly připraveny ve třídách místa činu, které měli za úkol ohledat, provést náčrtek místa činu, pořídit fotodokumentaci a vyhledat kriminalistické stopy, následně sepsat Protokol o ohledání místa činu.

Modelová situace, kterou žáci absolvovali, je praktickou přípravou na profilovou maturitní zkoušku. Celkovou přípravu pro žáky 4. ročníků doplnily teoretické úkoly z odborných předmětů, a sice z Bezpečnostní činnosti, Penologie, Kriminalistiky a Práva.

Žáci pracovali v 5 ti členných skupinách, kdy vedoucí skupiny rozdělil práci pro jednotlivé členy, aby ve vymezeném čase stihli veškeré úkony na místě činu a získali veškeré podklady pro následné zpracování dokumentace. Žáci se úkolů chopili s profesionálním přístupem a prokázali schopnost týmové spolupráce.

Ing. Ivana Svitáková, Kriminalistika

Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.