Projektový den ve třídě 2.A

Tvorba plakátů, ukázka a přednáška první pomoci Anežky, Viktora a Tomáše, výsledné práce žáků 2.A

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.