Slavnostní vyřazení maturantů 2018 – předání vysvědčení

Dne 25. června 2018 proběhlo v KD Krakov na Praze 8, tradiční slavnostní vyřazení maturantů Trivis Praha 2018 a předání ročníkových vysvědčení.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.