Speciální výcvik v rámci IZS

Speciální výcvik 4. tříd SŠV a VOŠ Praha v rámci IZS

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.