Spolupráci s Vysokou školou COLLEGIUM HUMANUM

Dne 17. září 2021, byla podepsána dohoda o spolupráci s Vysokou školou COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita managementu v rámci návaznosti studia v programu vysokoškolského vzdělávání. Tento vysokoškolský studijní program navazuje na obor Krizové řízení a Prevence kriminality  TRIVIS VOŠ Praha.

Mgr. et Bc. Jan Dalecký., MBA

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.