Ukliďme Česko

Mimoškolní akce z projektu Ukliďme Česko, ze dne 13.4.2022 a koláž ze ZOO Praha ze dne 12.4.2022 – třída 2.A

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.