Zátěžový kurz – Jáchymov 10. 5. – 12. 5. 2019

Studenti TRIVIS Praha se zúčastnili zátěžového kurzu, který byl zaměřen na zdokonalení se ve střelbě, vojenské taktice a vojenské zdravovědě. Kurz probíhal pod vedením zkušených lektorů z řad učitelského sboru a lektorů AČR. I přes nepřízeň počasí se vše podařilo a všichni, i když zmoženi, se v pořádku vrátili domů.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.