Zátěžový kurz Jáchymov 19.11. – 22.11. 2019.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.