Zátěžový kurz Jáchymov 2018

„Ve dnech 12. až 15. listopadu 2018 se 54 žáků zúčastnilo zimního zátěžového kurzu pro 2. ročník SŠV. Kurz probíhal  v Krušných horách nedaleko Jáchymova na horské chatě Lesanka a to pod odborným vedením našich učitelů p. Mgr. Pelikána p. Ing. Neuschla a pí. Ing. Greplové za doprovodu p Kotouče, p. Bednáře a p. Smorádka. Odborný výcvik pomáhali zajistit naši žáci z kroužku SOTT a na zdravotní stav dohlížel záchranář Petr Dvořák z kroužku Trivis Emergency.

Všichni, až na drobné oděrky a únavu z náročného programu, si užili krásné počasí i zdařilý kurz a pobyt v přírodě.

Všem účastníkům, proto patří poděkování za vzornou reprezentaci školy a organizátorům  za poctivou náročnou práci.“

 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.