Zbiroh – cvičení IZS

Program cvičení obsahoval  zásahy jednotlivých jednotek a to policie, hasičů a záchranné služby, pořádkové jednotky policie, pyrotechniky.
Studenti se seznámili s postupy a získali poznatky, které  jim budou prospěšné v dalším studiu IZS a branné přípravy na naší škole TRIVIS ve všech ročnících.

Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.