Život dětem – poděkování

Praha 8, Hovorčovická 1281

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.