Životní jubileum

Významné životní jubileum

Mgr. Ing. Jiřího Sissaka odborníka na IT a dějepis, blahopřejeme.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.