Životní prostředí 30.11.2023

Fotodokumentace z přednášky a následné besedy

,,Životní prostředí v Praze a jeho změny při realizaci Green Day ,,

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA                ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.