Sportovní kroužky

Kroužek- sportovní hry

Kroužek sebeobrana

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA
ředitel školy