Přespolní běh

Chcete se účastnit „Přespolního běhu“?

Přihlásit se můžete na mail Mgr. Pavla Vaška do 18. března 2023 = vasek@trivis.cz

více info v letáku

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS PRAHA s.r.o.