Rozdělení do tříd – budoucí 1. ročníky

rozdělení do tříd – budoucí 1. ročníky

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.
Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA